Travel-Management_Full-Hero1
Travel Management

Utl?ggshantering utformad f?r dig

Sammankoppla ditt aff?rsreseprogram med enkla l?sningar f?r utl?ggshantering.

Business-Travel-Expense-Management

Enklare hantering av reseutgifter

Det ?r inte l?tt att hantera resor och utgifter.

Vare sig det r?r sig om ett globalt f?retag eller ett litet till medelstort f?retag, m?ste du inom reseprogrammets ramar h?lla ett ?ga p? dagliga till?tna reseutgifter, hantera budgetar och st?mma av konton. Det inneb?r att du m?ste h?lla koll p? alla reserelaterade kostnader, vare sig de ?r godk?nda i ditt system eller inte.

Men det finns ett s?tt att f?renkla detta som ?r effektivt och lika redovisningsbart som resten av ditt aff?rsreseprogram, samtidigt som det uppmuntrar till policyefterlevnad och ger dig en bra ?versikt ?ver reseutgifterna.?

Vi erbjuder en komplett l?sning eller hj?lper dig att sammankoppla din resepolicy med dina utgifter. Oavsett vad du beh?ver f?r att h?lla koll p? dina reseutgifter hj?lper vi dig att identifiera det b?sta s?ttet att sammankoppla ditt reseprogram med en enkel l?sning f?r utl?ggshantering.

En enda l?sning f?r resor och utgifter

Vi vet hur viktigt det ?r att h?lla koll p? reseutgifterna. V?r hanteringsl?sning f?r reseutgifter kan hj?lpa dig genom att tillhandah?lla ett enkelt rapporteringssystem som samlar alla dina utgifter p? en plats.?

  • F? daglig insyn i dina reseutgifter.
  • Anpassa viktiga dataf?lt till budgetering och ekonomiskt ansvar.
  • Hantera utl?ggsrapporter f?r anst?llda p? ett enkelt s?tt s? att de reflekterar utgifter med b?de personliga kreditkort och f?retagskort.
  • St?m snabbt av centrala fakturaavgifter f?r att g?ra betalningar till dina kreditortsutf?rdare s? att resor och utgifter verifieras i din reskontra.
Single T&E solution
Streamline your process and travel policy

Effektivisera din process och policy

L?t dina policyer och processer f?r reseutgifter g?ra jobbet ?t dig. Spara tid och pengar med en l?sning f?r resor och utgifter som uppfyller dina m?l i varje steg.

  • Skapa resen?rsprofiler och bokningsinst?llningar som uppmuntrar efterlevnad av policy.
  • Anpassa dataf?lt till dina rapporteringsbehov.
  • Erbjud flexibel support f?r dina olika betalningstyper.
  • Skapa datafl?den f?r alla resor och utgifter och tillh?rande rapporteringssystem.
  • St?d dina befintliga processer f?r utl?ggsrapporter och avst?mning.
  • Se till att allt st?ms av korrekt i din reskontra.

Egencia erbjuder en helt integrerad l?sning f?r aff?rsresor och utgifter f?r en komplett upplevelse som innefattar bokning, leverans och kostnad direkt i v?r plattform. Detta ?r idealiskt f?r f?retag som beh?ver en komplett l?sning f?r hela sitt aff?rsreseprogram.

Utl?ggshantering f?r f?retag i alla storlekar

Det ?r viktigt att du uppr?tth?ller dina verksamhetsspecifika avst?mningskrav.?F?renkla processen som kr?vs f?r att h?lla reskontran helt avst?md med dina kreditkort och kontoutdrag.?Skicka enkelt alla dina transaktionsdata, offline och online, till ditt utl?ggshanteringssystem.??

Skicka resedata automatiskt till s?rskilda system f?r utl?ggshantering, riskhanteringspartners f?r resen?rer och ERP-system med?Open Connect.??

?ka efterlevnaden och sk?r ned p? ?verfl?diga utgifter genom att sammanst?lla dina resen?rers kvitton och personliga korttransaktioner, ?ven fr?n fler ?n ett kort.?Anv?nd?Open Sync* f?r anst?llda som anv?nder privata kreditkort f?r sina reseutl?gg.?Open Sync kontrollerar alla utgifter och skapar automatiskt ett kalkylblad som enkelt kan exporteras och skickas till dina leverant?rer.???

* Endast tillg?ngligt i Nordamerika

Expense management for businesses
Keeping bookers

H?lla resebest?llare och resultat i balans

Du beh?ver avst?mda kreditkorts- och bankutdrag som du kan skicka till din reskontra. D?rf?r samarbetar vi med dig s? att alla dina transaktioner — offline, online och med anpassade dataf?lt — enkelt f?rs in i ditt system f?r utl?ggshantering. Vi samarbetar med ett stort antal leverant?rer av reser?kningssystem och betaltj?nster s? att du f?r exporterbara datarapporter f?r din verksamhets specifika krav f?r sammanst?llning.

Kom ig?ng

Vi arbetar med kunder f?r att f?rst? deras behov och hj?lpa dem att hitta r?tt process f?r utl?ggshantering, l?sningar f?r utgiftsdata och mobila utl?ggsappar som passar deras f?retags specifika krav.

Det finns flera s?tt att inkludera resedata i ett system f?r hantering av resor och utl?gg. V?ra globala samarbeten med leverant?rer av utl?ggshantering g?r att vi kan erbjuda ett utbud av skr?ddarsydda, kostnadsbesparande alternativ till v?ra kunder. Vi finns h?r f?r att hj?lpa dig att minska det manuella arbetet f?r Travel Managers, resen?rer, ekonomiavdelningar med mera.

Ber?kning av din reseekonomi beh?ver inte vara tr?ttsamt. Kontakta oss nu och utforska dina behov f?r utl?ggshantering.

Getting-started

Vill du f? mer info?
Kontakta Egencias f?rs?ljningsteam.