Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Minska och hantera risk

S?tt s?kerheten f?rst, alltid och ?verallt, med v?rt resen?rss?kerhetprogram.

Managing Travel Risk

S?tt resen?rernas s?kerhet i f?rsta rummet

Aff?rsresor ?r of?ruts?gbara. Men dina anst?lldas trygghet ?r det inte.

N?r en naturkatastrof intr?ffar eller en s?kerhetsrisk uppst?r ?r det ov?rderligt att ha insikt i problemet och de verktyg du beh?ver f?r att n? dina resen?rer.

Resen?rernas s?kerhet vilar p? dina axlar – vi ?r medvetna om att Travel Managers har ett ansvar att s?rja f?r sina anst?lldas h?lsa och s?kerhet, oavsett om de befinner sig p? kontoret eller ute i v?rlden. Dessutom ?r de ditt f?retags b?sta investering och mest v?rdefulla tillg?ng, och ?r avg?rande f?r att h?lla ig?ng verksamheten.

Vi kan hj?lpa dina resen?rer att k?nna sig tryggare, och implementera Egencias aff?rsresel?sning snabbt. Att hantera risk ?r enkelt tack vare v?rt effektiva riskhanteringsprogram f?r resen?rer.

promo-blade

Coronavirus: st?d f?r ditt aff?rsreseprogram

Coronaviruset p?verkar aff?rsresen?rer ?ver hela v?rlden.?Se hur vi kan hj?lpa till?med riskhanteringsl?sningar fram?ver.

Hj?lp resen?rer med v?r sida f?r resehantering

Image
inform-travelers

Informera

Administrat?rer har tillg?ng till en karta med information i realtid om h?grisksituationer och globala h?ndelser som kan p?verka resor och resen?rer. De kan sedan kontakta de p?verkade resen?rerna direkt.
Image
mitigate-business-travel

Mildra

Minska risken genom att begr?nsa antalet resen?rer p? samma flyg. Du kan l?gga till detta i din resen?rss?kerhetspolicy.
Image
Deter-business-travel

Stoppa

Stoppa resor till destinationer d?r riskerna ?r f?r h?ga f?r ditt f?retag.
Image
alert-travelers

Viktigt meddelande

Resen?rer f?r meddelanden om n?gonting h?nder som kan p?verka deras aff?rsresa.
Image
track-travelers

F?lj

Rese- och s?kerhetshanterare kan sp?ra aff?rsresen?rerna globalt.
Image
assist-travelers

Hj?lp

Egencia samarbetar med ledande s?kerhetsleverant?rer, och kan d?rf?r erbjuda l?sningar i v?rldsklass till v?ra kunder och deras resen?rer.

H?ll koll p? var dina aff?rsresen?rer befinner sig

V?r resen?rssp?rning ?r ditt nav f?r att h?lla koll p? oroliga omr?den och hitta dina resen?rer snabbt.

Akuta situationer kr?ver snabb respons. Genom bara n?gra klick kan du f? en datarapport om vilka resen?rer som kan ha p?verkats – med uppdateringar i realtid.

  • Tillg?ngligt online och i mobilappen.
  • S?k efter plats eller s?rskilt omr?de p? kartan.
  • H?mta kompletta resen?rsuppgifter fr?n sammanst?llda online- och offlinebokningar.
  • Se uppdaterad data f?r nya resebokningar och flygnotiser.
  • Uppdaterad sida f?r resenyheter: Ett nyhetsfl?de f?r globala h?ndelser dygnet runt, ?ret runt, som du kommer ?t direkt via v?r plattform.
travel-risk-management-location-tracking

?r du redo att starta ett effektivt program f?r hantering av resen?rsrisker p? ditt f?retag?