H?lsa och s?kerhet p? hotell: s? introducerar Egencia och hotell nyheter f?r aff?rsresen?rer

Posted: 27 August 2020
Corporate Hotel Booking Health COVID-19

Av Natasha Samuel, Senior Manager, Product Marketing och Kristina Trainer, Hotel Relations Manager

I samband med att f?retag f?rbereder sig f?r att b?rja resa igen inf?r hotell ?ver hela v?rlden f?rb?ttrade rutiner f?r h?lsa, renlighet och s?kerhet f?r att aff?rsresen?rer ska k?nna sig tryggare.

Global Business Travel Association (GBTA) har rapporterat att 80 procent av tillfr?gade f?retag f?rv?ntar sig att hotellens renlighetsstandarder kommer att vara h?gre ?n de var f?re utbrottet av coronaviruset. GBTA meddelade ?ven att 44 procent av f?retagen vill ha mer information om hotellens renlighetsrutiner, och 40 procent vill att resen?rer ska f? s?kerhetsinformation om deras hotellvistelse.[1]

F?r att svara p? resen?rernas behov uppdaterade Expedia Group nyligen informationen i sina hotellannonser, s? att hotellen kan dela med sig av sina h?lso- och hygien?tg?rder.

Initiativ fr?n hotellbranschen

F?rv?ntningarna fr?n f?retag g?r att hotellbranschen introducerar nya eller anpassar befintliga renlighetsstandarder. Det kan r?ra sig om obligatoriska h?lso?tg?rder som har inf?rts av staten eller andra ?tg?rder fr?n hotellkedjor.

Flera initiativ ?r p? g?ng fr?n stora hotellkedjor som Hyatt Hotels, IHG? Hotels & Resorts och Radisson Hotel Group. Radisson har lanserat programmet Safety Protocol, och Hyatt har skapat Global Care & Cleanliness Commitment f?r att utbilda resen?rer om de nya renlighetsstandarderna. Renlighetsstyrelsen p? IHG samarbetade med externa specialister f?r att lansera det globala programmet IHG Clean Promise, s? att deras g?ster kan informeras om renlighetsstandarder.

Vissa l?nder vidtar ?tg?rder f?r att ge v?gledning till hotellen. I USA har American Hotel and Lodging Association (AHLA) lanserat kampanjen Safe Stay f?r att f?rs?ka skapa renlighetsstandarder f?r hotellbranschen. Och i Singapore har en s?rskild arbetsgrupp best?ende av regeringen och flera andra myndigheter lanserat SG Clean f?r att granska sanitetsniv?er och kontrollera att renlighetsprotokoll uppr?tth?lls.

Samarbete med hotell f?r att informera aff?rsresen?rer om hygienprogram

Hotell kan l?gga till sina uppdaterade h?lso- och hygien?tg?rder, s? att de visas i alla deras annonser med Expedia Groups varum?rken v?rlden ?ver. Den h?r informationen f?rmedlas ?ven av Egencia och v?ra systervarum?rken, som Hotels.com och Expedia, samt m?nga aff?rsresebyr?er som samarbetar med Expedia.

F?r att hj?lpa v?ra kunder att f? informationen de beh?ver f?r att ta aff?rsresebeslut har Egencia ytterligare f?rb?ttrat hur hotellens h?lso- och s?kerhetsinformation presenteras f?r aff?rsresen?rer och resebest?llare. Som en del av hotellbokningsupplevelsen kommer alla som bokar online p? Egencia eller i Egencias app tydligt att kunna se de h?lso- och hygien?tg?rder som hotellen har angivit.

Image_Product_Hotel Hygiene

Ut?ver att visa hotellens individuella h?lso- och hygien?tg?rder har vi gjort det m?jligt f?r hotell att dela med sig av renlighetsprogram som g?ller f?r s?rskilda destinationer och hotellkedjor. Om du till exempel s?ker efter ett hotell i Singapore, kan hotellet visa om det har klassificerats som ”SG Clean”, vilket betyder att boendet uppfyller landets renlighetsstandarder f?r hotell.

Vilka hygien- och s?kerhets?tg?rder vidtar hotellen bortom hotellbokningen?

Den f?rb?ttrade upplevelsen str?cker sig bortom bokningsprocessen. Hyatt har introducerat ett program f?r sina hotell ?ver hela v?rlden, som anv?nder teknologi f?r att f?rb?ttra upplevelsen f?r resen?rer avseende allt fr?n v?lm?ende till mental h?lsa.

”Hyatts hotell hittar s?tt att anv?nda teknologi och social distansering f?r att minimera kontakten och maximera omsorgen. L?sningar som f?rb?ttrad incheckning online och chattfunktioner via appen World of Hyatt g?r att g?sterna har omsorg inom r?ckh?ll”, s?ger Gus Vonderheide, Vice President Global Sales.

Gus l?gger till att Hyatt har inf?rt hygienansvariga p? alla sina hotell f?r att kontrollera att hotellen uppfyller de nya verksamhetsriktlinjerna. Detta bidrar till att h?ja ansvarsniv?n och st?rka f?rtroendet hos resen?rerna.

P? kort sikt ?r upplevelsen p? rummet avg?rande, s? vi jobbar p? att g?ra den b?ttre ?n n?gonsin – fr?n kreativa paket med mat och dryck f?r privata m?ltider till att f?rvandla rum till privata gym och erbjuda guidad meditation med Headspace”, ber?ttar Gus.

Radisson vidtar liknande ?tg?rder. ”Radisson Hotel Group ?r glada ?ver att samarbeta med Egencia f?r att lyfta fram v?ra nya s?kerhetsrutiner. De djupg?ende rutinerna f?r reng?ring och desinficering togs fram i samarbete med SGS* och har utformats f?r att garantera att v?ra g?ster ?r s?kra och trygga fr?n incheckning till utcheckning”, s?ger Heather Nelson, Senior Director, Managed Partnerships. ”I de nya rutinerna ing?r f?rska procedurer f?r st?dning och desinficering, ?kad fokus p? s?kerhet i allm?nna utrymmen, skyddsutrustning och uppdaterad utbildning f?r teammedlemmar.”

IHG har fortsatt utvecklingen av sitt program Way of Clean, som ursprungligen lanserades 2015 i Nordamerika. Den nya globala standarden inkluderar vetenskapsbaserade rutiner och h?rda tj?nstekrav p? IHG-hotell ?ver hela v?rlden. ”Vi har ?ven lanserat det globala programmet ’IHG Clean Promise’ f?r att g?sterna ska vara s?kra p? att deras rum uppfyller IHG:s h?ga renlighetsstandarder. I annat fall kommer hotellet att ?tg?rda det. Det h?r arbetet drivs av v?r globala renlighetsstyrelse, som best?r av en grupp ledare fr?n IHG inom omr?den som verksamhet, h?lsa, s?kerhet och g?stupplevelse. De samarbetar med externa specialister f?r att hitta l?sningar och implementeringsprocesser p? IHG-hotell idag och i framtiden”, kommenterar Derek DeCross, Senior Vice President of Global Sales.

H?lso- och s?kerhetsinformation fr?n hotellpartners ?r bara en del av Egencias och Expedia Groups arbete f?r att hj?lpa branschen att f?rbereda sig f?r att aff?rsresandet ?terupptas. I maj meddelade Expedia Group om 275 miljoner dollar i finansiering f?r att hj?lpa hotell att ?terh?mta sig fr?n coronaviruspandemin, och pengarna allokeras till marknadsf?ringskrediter och finansiellt st?d.

Ladda ner s?kerhetschecklistan f?re resan f?r att f?rbereda inf?r framtida resor.


[1] https://www.gbta.org/blog/gbta-study-finds-more-than-half-of-companies-considering-resuming-travel-in-near-future/

*SGS ?r ett v?rldsledande f?retag inom inspektion, verifiering, tester och certifiering.

Letar du efter b?ttre aff?rsresel?sningar? Kontakta v?rt team.