Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

Modern hantering av aff?rsresor f?r en aff?rsresebransch som snabbt f?r?ndras

Hantera risker. S?kerst?ll resen?rernas v?lbefinnande. Planera f?r framtiden.
Hur kan Egencia hj?lpa dig att modernisera f?retagets aff?rsreseprogram?

V?rldens aff?rsreseplattform

  • F?retag av alla storlekar i fler ?n 60?l?nder f?rlitar sig p? Egencia f?r att modernisera sina aff?rsreseprogram
  • Vi anv?nder Expedia Groups kombinerade k?pkraft f?r att tillhandah?lla enkla och bekanta l?sningar f?r aff?rsresor som anv?ndare uppskattar, samt snabb expertsupport f?r ov?ntade situationer
  • Med en enhetlig, global plattform och kraftfulla funktioner f?r hantering av aff?rsresor kan du vara s?ker p? att f?retagets aff?rsreseprogram ?r optimerat f?r?att hantera risker och maximera avkastningen
Worlds Business Travel Platform
Relaunch Your Business Travel Program

?teruppta resandet

Utveckla f?retagets aff?rsreseprogram f?r b?ttre resultat nu n?r resandet ?terupptas. Egencia kan hj?lpa dig.

Black background promo blade

Egencia hj?lper f?retag hantera aff?rsresor under coronaviruskrisen

F?rst? hur covid-19 p?verkar aff?rsresor, aff?rsreseprogram, leverant?rer med mera

Egencia ser till att du ?r uppdaterad

F?rra ?ret hj?lpte Egencia till med att genomf?ra 14?miljoner aff?rsresor. Som din?aff?rsresebyr? f?ljer vi dig varje steg p? resan.

Hantera reserisker

Att hantera reserisker ?r viktigare ?n n?gonsin. Ta reda p? hur du kan kontrollera risker, hantera s?kerhet f?r resen?rer och se till att dina aff?rsresen?rer k?nner sig trygga.?

  • Det ?r viktigt att du har en omfattande och snabbt anpassningsbar aff?rsresepolicy.?Anv?nd den h?r kostnadsfria guiden?f?r att f? hj?lp med att skapa en resepolicy som du kan justera efter dina behov.?
  • Prioritera?resen?rernas v?lbefinnande. Informera, meddela och hj?lp dem i realtid via mobilappen och onlinebokningsverktyget.
  • Minska riskerna genom att f?rb?ttra f?retagets?efterlevnad av resepolicy.
Managing Travel Risk
Travelers Safety Checklist

S?tta resen?rernas v?lbefinnande i f?rsta rummet

Du vill att de anst?llda ska k?nna att de har ditt st?d, fr?n bokningstillf?llet tills de kommer hem igen. Egencias reseexperter kan hj?lpa dig.

Besparingar och avkastning

F?retag m?ste fortfarande fatta strategiska beslut som bygger p? kostnadskalkyler och potentiell avkastning ?ven n?r resebranschen f?r?ndras. Egencia kan hj?lpa ditt f?retag att f?rb?ttra de ekonomiska resultaten.

  • Med hj?lp av tillg?ngliga data kan du f? insikter, identifiera besparingsm?jligheter och optimera reseutgifter i realtid i Egencia Analytics Studio.
  • L?s om hur Umpqua Bank maximerade avkastningen fr?n aff?rsresor med Egencia.
  • Egencias resetj?nster kan f?renkla utl?ggshanteringen. Sp?ra reseutl?gg p? ett enkelt s?tt s? att de reflekterar utgifter med b?de personliga kreditkort och f?retagskort.
  • 18 s?tt p? vilka v?ra l?sningar f?r aff?rsresor kan hj?lpa dig att spara tid och pengar.
Savins & ROI

Egencia erbjuder Expedia Groups support och flexibilitet till n?stan tv? miljoner aff?rsresen?rer fr?n f?retag i alla storlekar. Vill du bli en av dem?

light-grey-background-image
Travel Management Software

G2 rankar Egencia som en ledare inom programvara f?r resehantering

Vi har arbetat h?rt f?r att f?renkla bokning och hantering av aff?rsresor. Vi ger resen?rer och Travel Managers den data de beh?ver f?r att ?ka efterlevnaden, enkelt hantera resepolicyer och optimera sina reseprogram.

Black background promo blade

?r du redo att uppdatera f?retagets aff?rsreseprogram?

Om det ?r dags att planera om aff?rsreseprogrammet f?r att kontrollera risker, s?kerst?lla resen?rernas v?lbefinnande och ?vervaka reseutgifterna s? kan de h?r verktygen vara n?got f?r dig.

Med en demo f?r du se vad Egencias aff?rsresel?sningar kan g?ra f?r dig.

?r du redan kund? Kontakta Egencias kundservice.